I Ur och Skur Förskolan Vinterelvan

En liten och trygg förskola mitt i Hägersten

I Ur och Skur-inspirerad pedagogik och arbetssätt

I Ur och Skur Förskolan Vinterelvan – vi arbetar med utepedagogik och är I Ur och Skur certifierade! Förskolan ligger granne med skogen och naturen vilket skapar bra förutsättningar för utevistelse, lek och lärande i både naturliga miljöer såväl som i parker och andra spännande utflyktsmål.

 

En spännande miljö för alla barn!

Förutom närheten till skogen, naturupplevelser och vatten finns en mångfald av spännande och utvecklande pedagogiska inomhusmiljöer för upplevelsebaserat lärande tex ateljé, vattenlek, rum för rörelse, bygg och konstruktion, sensoriskt rum samt dramalek. Vi arbetar utifrån principen om ett allsidigt lärande som sker med både kropp och knopp såväl utomhus som inomhus. Vi gör utflykter och tar del av Stockholms kulturutbud som museer, utställningar och andra upplevelser samt besöker regelbundet biblioteket och teater.

Vi har lunchcatering från en cateringfirma som levererar god, näringsrik mat tillagad från grunden samt olika färska grönsaker till oss varje dag. När vi har heldagsutflykter äter vi vår medhavda mat utomhus och lär oss om hållbarhet och vikten av att värna om miljön. Vi erbjuder likvärdig specialkost från samma firma för de som behöver. På förskolan tillreder vi varje dag en varierad frukost samt olika sorters mellanmål i vårt eget kök. Vi serverar frukt varje dag och grönsaker till varje måltid.

Viktigt för oss

På I Ur och Skur Förskolan Vinterelvan arbetar vi utifrån Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik. Detta innebär att vi låter ute – och inne pedagogik samverka för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. Verksamheten följer den nationella läroplanen Lpfö18, barnkonventionen, skollagen samt Stockholms stads förskoleplan. Vi sätter stort värde på utomhusvistelsen och dess möjligheter för att ge förutsättningar för hälsa, välmående och hållbar utveckling.

Utevistelse och positiva naturupplevelser är grundläggande i vår verksamhet och barnen får möjlighet till upplevelsebaserat lärande i naturen och i närliggande omgivningar tillsammans med medforskande pedagoger. Vi arbetar med Friluftsfrämjandets barnverksamhet – skogsmulle, skogsknytte och skogsknopp. Våra inomhusmiljöer är reggio emilia inspirerade med syfte att skapa förutsättningar för lek, lärande och utveckling inom läroplanens alla områden. Vi betonar vikten av samverkan med hemmet och den dagliga kontakten med barnens familjer. Vi välkomnar alla vårdnadshavare att vara delaktiga i förskolans verksamhet på olika sätt. Vi har olika forum för detta tex. utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd.

Barnen i fokus

På I Ur och Skur Förskolan Vinterelvan sker utveckling och lärande med barnen i fokus där vi utgår från varje barns förutsättningar och ser barnens möjlighet till delaktighet och inflytande som centralt i allt vi gör. Vi har ett välutvecklat kvalitetsarbete där vi genom pedagogisk dokumentation följer varje barns lärande och utveckling. Vi utgår från I Ur och Skurs metodcirkel där utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande, natur- och miljökunskap, friluftsliv samt medvetet ledarskap är grundläggande byggstenar i den dagliga verksamheten. Vi har tagit till oss forskning som visar att man mår bra av att vistas ute och att upplevelsebaserat lärande som sker utomhus aktiverar alla sinnen, skapar ett lugnare lärklimat där kunskap går in via hela kroppen, och blir mer bestående och hållbar (Anders Szczepanski, forskare Linköpings Universitet) Vi värdesätter även leken som ett sätt för barnen att tillsammans med närvarande pedagoger utforska och utveckla sociala relationer, utveckla sin förmåga till samspel och glädje samt träna sig i att fungera tillsammans i grupp.

Vi följer riktlinjerna för kemikaliesmart förskola och köper endast in produkter som är godkända för detta. Vi följer Förskolebrevet (www.treskablinoll.nu) vilket innebär att vi värnar varje barns rätt till kroppslig integritet. Vi använder den digitala plattformen Tyra för samverkan mellan hem och förskola. Vi verkar för samarbete med olika lokala aktörer och har bland annat återkommande samarbete med Eolshälls 4H gård och de kulturaktörer som finns i närområdet.

Anna-Maria Stranneheim

Rektor

Hej!

Mitt namn är Anna-Maria Stranneheim och jag arbetar som rektor på förskolan I Ur och Skur Vinterelvan.

Jag har arbetat inom förskoleverksamhet sedan jag tog min lärarexamen på Stockholms Universitet 2008.

Mitt viktigaste uppdrag som rektor är att göra förskolan trygg, lärorik och lustfylld för alla barn på förskolan. Det är viktigt för oss att du som förälder känner dig trygg i att lämna ditt barn till våra kompetenta pedagoger och att vi har en öppen och bra samverkan med dig som förälder.

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor