Om avgifter för förskoleplats

Den 29 januari 2024 beslutade kommunfullmäktige att den nya maxtaxan kommer gälla från den 1 februari 2024. Inkomsttaket med per månad för 2024 är 56 250 kronor.

Avgiften beräknas procentuellt efter hushållets inkomst upp till ett inkomsttak.

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 56 250 kronor/månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 688 kronor/månad.

Heltidsavgift* gäller för:

Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år ändras beloppet till deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 3 % av inkomsten, högst 1 688 kronor/månad

 • Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 1 125 kronor/månad

 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 563 kronor/månad

 • Barn 4 och följande: ingen avgift

 Deltidsavgift* gäller för: 

Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år gäller deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 2 % av inkomsten, högst 1 125 kronor/månad

 • Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 563 kronor/månad

 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 563 kronor/månad

 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Hur avgiften beräknas

Din avgift grundar sig på sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig och inskolningen börjar. Du betalar för 12 månader per år.

Du betalar maxtaxa om ni i hushållet tjänar enligt inkomsttaket per månad eller mer.

Kontrollera att du betalar rätt avgift. Om du har betalat för hög avgift kan du bara få tillbaka pengar för högst två månader. Om du har betalat för lite ska du däremot betala i efterhand, som längst tre år tillbaka i tiden. Kontroller görs årligen mot taxerad inkomst.

Kom ihåg!

– Förändringar i hushållet eller hushållets inkomst ska alltid lämnas:

https://supportguider.stockholm.se/3585.guide

– Lämnas ingen uppgift om hushållets inkomst debiteras högsta avgift.

– Årlig efterkontroll kommer att göras och vid fel angiven inkomst kan efterdebitering ske.

– Vid två obetalda fakturor finns grund för uppsägning av plats på förskolan eller fritidshem.

Klicka här för mer information på Stockolms stads hemsida »

Köregler

Vi som fristående förskola har valt att vara med och bidra till att uppfylla platsgarantin genom att vara med i den gemensamma köhanteringen.

Stadsdelsförvaltningarna hanterar erbjudande om plats för de verksamheter som är med i den gemensamma köhanteringen.

Kort sammanfattning av köreglerna

 • Samma regler gäller för både kommunala och fristående verksamheter.
 • Barn som riskerar att inte få plats inom garantitiden prioriteras i urvalet.
 • Fristående verksamhet ska ta emot barn folkbokförda i andra kommuner på samma villkor som barn som är folkbokförda i staden på grund av öppenhetskravet.

Klicka här för mer information på Stockholms stads hemsida 

 

 

*Observera! Vi reserverar oss för att ovanstående kan ändras av Stockholms stad  innan vi har möjlighet att ändra här. För dig som vill försäkra dig om att ha dagsaktuella uppgifter hänvisar vi till Stockholms Stad. 

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor