Om avgifter för förskoleplats

Heltidsavgift* gäller för:

Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år ändras beloppet till deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Det första barnet 3 % av inkomsten dock högst 1 572 kr/månad
 • Det andra barnet 2 % av inkomsten dock högst 1 048 kr/månad
 • Det tredje barnet 1 % av inkomsten dock högst 524 kr/månad
 • Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

 Deltidsavgift* gäller för: 

Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år gäller deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Det första barnet 2 % av inkomsten dock högst 1048 kr/månad
 • Det andra barnet 1 % av inkomsten dock högst 524 kr/månad
 • Det tredje barnet 1 % av inkomsten dock högst 524 kr/månad.
 • Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Klicka här för mer information på Stockolms stads hemsida »

Köregler

Vi som fristående förskola har valt att vara med och bidra till att uppfylla platsgarantin genom att vara med i den gemensamma köhanteringen.

Stadsdelsförvaltningarna hanterar erbjudande om plats för de verksamheter som är med i den gemensamma köhanteringen.

Kort sammanfattning av köreglerna

 • Samma regler gäller för både kommunala och fristående verksamheter.
 • Barn som riskerar att inte få plats inom garantitiden prioriteras i urvalet.
 • Fristående verksamhet ska ta emot barn folkbokförda i andra kommuner på samma villkor som barn som är folkbokförda i staden på grund av öppenhetskravet.

Klicka här för mer information på Stockholms stads hemsida 

 

 

*Observera! Vi reserverar oss för att ovanstående kan ändras av Stockholms stad  innan vi har möjlighet att ändra här. För dig som vill försäkra dig om att ha dagsaktuella uppgifter hänvisar vi till Stockholms Stad. 

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor