Om avgifter för förskoleplats

Heltidstaxa* gäller för:

Förskolebarn i åldern 1-3 år som är mer än 30 timmar i veckan på förskolan betalar för heltid. Avgiften beräknas på hushållets avgiftsgrundande månadsinkomst och är för:

 • Det första barnet 3 % av inkomsten dock högst 1 425 kr/månad
 • Det andra barnet 2 % av inkomsten dock högst 950 kr/månad
 • Det tredje barnet 1 % av inkomsten dock högst 475 kr/månad
 • Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

 Deltidstaxa* gäller för: 

Avtal om deltid upprättas med förskolan. Deltidsavgift gäller för barn som är 1-3 år som går högst 30 timmar per vecka i förskola samt barn som är 3-5 år och går mer än 15 timmar i veckan förskola. Avgiften ändras fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre år till deltidsavgift. Deltidsavgift gäller även barn som går på fritidshem.

 • Det första barnet 2 % av inkomsten dock högst 950 kr/månad
 • Det andra barnet 1 % av inkomsten dock högst 475 kr/månad
 • Det tredje barnet 1 % av inkomsten dock högst 475 kr/månad.
 • Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Klicka här för mer information på Stockolms stads hemsida »

Köregler

Vi som fristående förskola har valt att vara med och bidra till att uppfylla platsgarantin genom att vara med i den gemensamma köhanteringen.

Stadsdelsförvaltningarna hanterar erbjudande om plats för de verksamheter som är med i den gemensamma köhanteringen.

Kort sammanfattning av köreglerna

 • Samma regler gäller för både kommunala och fristående verksamheter.
 • Barn som riskerar att inte få plats inom garantitiden prioriteras i urvalet.
 • Fristående verksamhet ska ta emot barn folkbokförda i andra kommuner på samma villkor som barn som är folkbokförda i staden på grund av öppenhetskravet.

Klicka här för mer information på Stockholms stads hemsida 

 

 

*Observera! Vi reserverar oss för att ovanstående kan ändras av Stockholms stad  innan vi har möjlighet att ändra här. För dig som vill försäkra dig om att ha dagsaktuella uppgifter hänvisar vi till Stockholms Stad. 

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor