Academica Förskolor

på kunskapens väg
Om ossKöanmälan

En bra start i livet

Trygghet, tillit, kommunikation, nyfikenhet och intresse är grundförutsättningar för all utveckling och lärande och dessa värderingar präglar alla våra verksamheter. All undervisning sker i meningsfulla sammanhang och syftar till att utveckla och fördjupa barnens kunskaper, färdigheter och förmågor.

Vårt koncept

Trygghet och tillit

Academica förskolor erbjuder en trygg miljö för ditt barn att utvecklas i. Ett av våra viktigaste värden är att skapa trygghet och meningsfullt sammanhang för varje barn varje dag. Du som är vårdnadshavare ska känna dig delaktig i ditt barns vardag på förskolan.

Utveckling och lärande

Academica Förskolor är en fristående förskole koncern som arbetar Reggio Emilia inspirerat. Barnens utveckling, lärande och välbefinnande är i fokus i våra verksamheter. På våra förskolor ser vi varje barn som kompetenta medskapare till sitt eget lärande och pedagogerna har en stark tilltro till barnens egen förmåga till att driva sin utveckling och sitt lärande framåt. 

Engagerade pedagoger

Våra pedagoger möter varje barn utifrån dess förutsättningar och säkerställer kvaliteten i verksamheten. Våra pedagoger är medupptäckare i barnens värld av utveckling och lärande. Vi följer läroplanen för förskolan och Stockholm Stads riktlinjer – med regelbundna kvalitetsuppföljningar.

Välkommen på visning till I Ur och Skur Förskolan Vinterelvan i Hägersten!

På I Ur och Skur Förskolan Vinterelvan arbetar vi utifrån Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik. Detta innebär att vi låter ute – och inne pedagogik samverka för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.

Verksamheten följer den nationella läroplanen Lpfö18, barnkonventioen, skollagen samt Stockholms stads förskoleplan. Klicka här för att läsa mer om I Ur och Skur Vinterelvan!

i ur och skur Vinterelvan

Plats: Örnbacken 4, 126 51 Hägersten

Tel: 08-684 00 397

Email: iurochskur@vinterelvan.se

Mer om I Ur och Skur Vinterelvan

Senaste nytt

Det händer alltid något på Academicas förskolor. Nedan hittar du de senaste nyheterna. Klicka här för att se alla nyheter.

Här finns vi

Academica har förskolor i Stockholm. Vi följer Stockholm Stads ramtider för öppethållande och erbjuder barnomsorg mellan 6.30-18.30. Mer information om våra förskolor nedan.

Bäverdalen

Plats: Bäverbäcksgränd 90, 124 62 Bandhagen

Tel: 08-684 00 754

Email: baverdalen@academicaforskolor.se

Mer om Bäverdalen

Ekgården

Plats: Lövsätragränd 40-42, 127 36 Skärholmen

Tel: 08-684 00 755

Email: ekgarden@academicaforskolor.se

Mer om Ekgården

Jordklotet

Plats: Askersgatan 14, 124 67 Bandhagen

Tel: 08-684 00 753

Email: jordklotet@academicaforskolor.se

Mer om Jordklotet

Lokatten

Plats: Svandammsvägen 34, 126 32 Hägersten

Tel: 08-684 00 751

Email: lokatten@academicaforskolor.se

Mer om Lokatten

I ur och skur Vinterelvan

Plats: Örnbacken 4, 126 51 Hägersten

Tel: 08-684 00 397

Email: iurochskur@vinterelvan.se

Mer om I Ur och Skur Vinterelvan

Örnbacken

Plats: Örnbacken 34, 126 51 Hägersten

Tel: 070-784 07 61

Email: ornbacken@academicaforskolor.se

Mer om Örnbacken

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor