Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall varje huvudman ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål om utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan, vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Du har alltid rätt att framföra dina klagomål anonymt till oss. Det finns en brevlåda på varje förskola där du som vill kan lämna dina synpunkter eller klagomål. Om vi får in ett anonymt klagomål eller en anonym synpunkt behandlar vi denna enligt samma procedur som icke-anonyma klagomål/synpunkter.

På det här sättet kan vi:

 • Stärka inflytandet för dig som vårdnadshavare
 • Hålla en öppen dialog med föräldrar och vårdnadshavare
 • Se till att eventuella brister åtgärdas så snabbt som möjligt
 • Se till att dina synpunkter tas emot och får respons

Vem framför jag mina klagomål till?

Vi uppmuntrar till att synpunkter eller klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Alla synpunkter på verksamhet och/eller personal hanteras i enlighet med nedan beskrivna steg:

Steg 1

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning så framför du det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Pedagogerna för alltid dialog med rektorn om inkomna klagomål eller synpunkter.

Steg 2

Om ditt missnöje kvarstår efter samtal med pedagogerna så ber vi dig vända dig till rektorn med ditt klagomål.

Steg 3

Om du efter kontakt med rektorn fortfarande har klagomål eller synpunkter så tar du kontakt med huvudman/ledning och framför ditt klagomål eller din synpunkt. Du kan även hoppa över steg 2 och ta kontakt med huvudmannen direkt.

Steg 4

Skulle du efter kontakt med huvudmannen fortfarande vara missnöjd, tar du kontakt med Utbildningsförvaltningen och framför dina synpunkter.

Vad händer sedan med klagomålet sedan det lämnats in?

Alla klagomål utreds, dokumenteras och följs upp av pedagogerna och rektorn samt i förekommande fall huvudmannen och/eller Utbildningsförvaltningen.

Läs mer om klagomålshanterning på skolverkets hemsida.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din e-post (obligatoriskt)

  Ditt telefonnummer

  Vilken förskola gäller dina synpunkter? (obligatoriskt)

  Ditt meddelande

  Vem framför jag mina klagomål till?

  Vi uppmuntrar till att synpunkter eller klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Alla synpunkter på verksamhet och/eller personal hanteras i enlighet med nedan beskrivna steg:

  Steg 1

  Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning så framför du det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Pedagogerna för alltid dialog med rektorn om inkomna klagomål eller synpunkter.

  Steg 2

  Om ditt missnöje kvarstår efter samtal med pedagogerna så ber vi dig vända dig till rektorn med ditt klagomål.

  Steg 3

  Om du efter kontakt med rektorn fortfarande har klagomål eller synpunkter så tar du kontakt med huvudman/ledning och framför ditt klagomål eller din synpunk. Du kan även hoppa över steg 2 och ta kontakt med huvudmannen direkt.

  Steg 4

  Skulle du efter kontakt med huvudmannen fortfarande vara missnöjd, tar du kontakt med Utbildningsförvaltningen och framför dina synpunkter.

  Vad händer sedan med klagomålet sedan det lämnats in?

  Alla klagomål utreds, dokumenteras och följs upp av pedagogerna och rektorn samt i förekommande fall huvudmannen och/eller Utbildningsförvaltningen.

  Våra förskolor är i topp!

  I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

  RecensionerKöanmälan

  %

  av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

  %

  av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor