Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§: “Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen”.

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan, vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att utveckla och förbättra vår verksamhet.

På det här sättet kan vi:

  • Stärka inflytandet för dig som vårdnadshavare
  • Hålla en öppen dialog med föräldrar och vårdnadshavare
  • Se till att eventuella brister åtgärdas så snabbt som möjligt
  • Se till att dina synpunkter tas emot och får respons

Vem framför jag mina klagomål till?

Vi uppmuntrar till att synpunkter eller klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Alla synpunkter på verksamhet och/eller personal hanteras i enlighet med nedan beskrivna steg:

Steg 1

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning så framför du det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Pedagogerna för alltid dialog med rektorn om inkomna klagomål eller synpunkter.

Steg 2

Om ditt missnöje kvarstår efter samtal med pedagogerna så ber vi dig vända dig till rektorn med ditt klagomål.

Steg 3

Om du efter kontakt med rektorn fortfarande har klagomål eller synpunkter så tar du kontakt med huvudman/ledning och framför ditt klagomål eller din synpunk. Du kan även hoppa över steg 2 och ta kontakt med huvudmannen direkt.

Steg 4

Skulle du efter kontakt med huvudmannen fortfarande vara missnöjd, tar du kontakt med Utbildningsförvaltningen och framför dina synpunkter.

Vad händer sedan med klagomålet sedan det lämnats in?

Alla klagomål utreds, dokumenteras och följs upp av pedagogerna och rektorn samt i förekommande fall huvudmannen och/eller Utbildningsförvaltningen.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer

Vilken förskola gäller dina synpunkter? (obligatoriskt)

Ditt meddelande

Vem framför jag mina klagomål till?

Vi uppmuntrar till att synpunkter eller klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Alla synpunkter på verksamhet och/eller personal hanteras i enlighet med nedan beskrivna steg:

Steg 1

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning så framför du det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Pedagogerna för alltid dialog med rektorn om inkomna klagomål eller synpunkter.

Steg 2

Om ditt missnöje kvarstår efter samtal med pedagogerna så ber vi dig vända dig till rektorn med ditt klagomål.

Steg 3

Om du efter kontakt med rektorn fortfarande har klagomål eller synpunkter så tar du kontakt med huvudman/ledning och framför ditt klagomål eller din synpunk. Du kan även hoppa över steg 2 och ta kontakt med huvudmannen direkt.

Steg 4

Skulle du efter kontakt med huvudmannen fortfarande vara missnöjd, tar du kontakt med Utbildningsförvaltningen och framför dina synpunkter.

Vad händer sedan med klagomålet sedan det lämnats in?

Alla klagomål utreds, dokumenteras och följs upp av pedagogerna och rektorn samt i förekommande fall huvudmannen och/eller Utbildningsförvaltningen.

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor