Mat och hälsa 

Vi har lunchcatering från en cateringfirma som levererar god och nylagad mat och grönsaker till oss varje dag. Vi erbjuder likvärdig specialkost från samma firma för de som behöver. På förskolan tillreder vi frukost samt mellanmål i vårt kök och serverar frukt och grönsaker under dagen. Vi sopsorterar allt vårt avfall tillsammans med barnen och komposterar matavfallet till Stockholms stads matåtervinning.

Vi värnar om barnens hälsa och om att lägga grunden för att utveckla sunda matvanor och en hälsosam inställning till fysisk aktivitet hos varje barn. Utevistelse är mycket viktigt för att barnen ska kunna utveckla motorik och få röra sig över stora ytor. Vi använder vårt närområde som ytterligare en pedagogisk miljö när vi genomför planerade aktiviteter och utflykter till tex skogen, parken och andra naturmiljöer. Vi arbetar aktivt med detta som ett led i läroplanens (Lpfö-18) mål om hälsa och välbefinnande.

Giftfri Förskola

Vi använder endast lekmaterial och pedagogiskt material som är av god kvalitet och godkänt för användning i förskolans verksamhet. Vi använder alltid miljövänliga och giftfria rengöringsmedel och strävar efter att ha en så kemikaliefri miljö som möjligt utifrån Stockholm Stad riktlinjer om giftfri förskola. Vi har avtal med miljöcertifierade företag, tex Colorona och gör endast våra inköp av pedagogiska material från dessa.

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor