VÅR VÄRDEGRUND OCH VISION

 

Trygghet, tillit, kommunikation, nyfikenhet och intresse är grundförutsättningar för all utveckling och lärande och dessa värderingar präglar alla våra verksamheter. All undervisning sker i meningsfulla sammanhang och syftar till att utveckla och fördjupa barnens kunskaper, färdigheter och förmågor.

Vår vision

Vår vision är att pedagoger, barn och vårdnadshavare tillsammans skapar en trygg, jämlik, lustfylld och kreativ lärandemiljö där vi utforskar och utmanar oss i det livslånga lärandet och ser våra olikheter som en tillgång för varandra.

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor