Lärande genom experiment hos Jordklotet!

Med hjälp av olika experiment har barnen på Jordklotet förvärvat nya språkliga begrepp såsom hypotes, kemi, expandering, separering och laboration! 🧑‍🔬 Barnen har fått använda ett undersökande arbetssätt och ställa hypoteser som vi gemensamt reflekterat kring 🧪🤔 Genom...

Ekgårdens aktiviter under februari!

Barnen på Ekgården använder rekvisita för att uttrycka sitt intresse för projektarbetet om sniglar 🐌 Barnen kopplar sniglar till sagan ”Peter och hans fyra getter”. Barnen använder olika metoder och material i sitt skapande inför Vänskapsfesten ❤️❤️ I projektetarbetet...

Fullt ös hos Bäverdalen!

Vi på Bäverdalen har besökt Högdalens bibliotek för att lämna tillbaka samt låna nya böcker! 📚 Barnen valde bland annat ut böcker kopplade till vårt pågående projekt om fjärilar 🦋 Bibliotekets böcker väckte barnens intresse och vi satte oss ned i mindre läsgrupper för...

Julgransplundring hos Örnbacken!

På förskolan Örnbacken har barnen haft julgransplundring!🎄 Vi samlades först i en ring för att äta lite frukt, sedan ställde vi oss upp och sjöng sånger för att ta avsked av julen för denna gång 😌 Barnen fick även en liten överraskning (en påse med clementiner och...