Juni månad på förskolan Ekgården!

Förra månaden jämförde barnen maskar med andra småkryp och hittade likheter med bland annat fjärilslarver. På förskolan har vi odlat fjärilar och barnen har utforskat och förväntansfullt följt utvecklingen från ägg till fjäril. Barnen har återskapat fjärilens...

Vårkänsla på förskolan Jordklotet!

Interaktiva lärandemiljöer🤓🧐 -en mötesplats för utforskande av ljus och skugga. Vi har projicerat insekter med hjälp av en overheadprojektor på förskolan Jordklotet. Barnen har ritat med kolkritor för att rita insekterna och naturen. De svarta kritorna fungerade bra...