På Jordklotet skapar vi läromiljöer som fungerar som mötesplats mellan våra barn och vårt material 🤩 Materialet lockar och utmanar barnen i sin lek och i sitt utforskande. Barnen planerar och konstruerar sina strukturer för att få stabilitet och balans i sina byggen 🤸

Vi studerar även blommans olika delar i detalj med stöd av två digitala läroverktyg: mikroskopägg och ljusbord 🌸🌸 Med dessa verktyg kan vi se naturen från en helt ny synvinkel och förundras tillsammans 🤔

Dessutom gör vi konstverk av kaffefilter med hjälp av kromatografi 👨‍🔬👩‍🔬