Med hjälp av olika tekniker 🧑‍💻 skapar pedagogerna på Förskolan Örnbacken spännande lärmiljöer för barnen att utforska 🔍🤔 och förundras över 🙌🌈! Här upptäcker barnen hur kinetisk sand tillsammans med ljuseffekter från en rymdlampa 👽 förvandlar sandlek till ett fantastiskt äventyr för stora som små 🧑‍🚀!