Med hjälp av digitala verktyg har vi på Ekgården tittat på en kort film om nedskräpning 🚯 Tillsammans med Skogsmulle 🧙‍♂️ har vi reflekterat över nedskräpning och vilken effekt det har på naturen 🌍

På förskolan samtalar vi om integritet. Vi övar på att säga stopp, markera när något inte känns bra och hur vi kan säga stopp till varandra på ett tydligt och bra sätt 🙅 Sen har barnen skapat sina egna stoppskyltar