Vi har haft sommarfest på förskolan Ekgården! 🌈 Tillsammans har vi dansat och sjungit sommarvisor 🎶 Under våren har vi följt utvecklingen av fjärilar vi har haft på förskolan, nu har vi avslutat projektet med att släppa ut våra fjärilar i det fria! 🦋 Därefter var det dags för diplomutdelning för barnens engagemang och delaktighet under läsåret samt viljan och lusten att leka och lära. Vi uppmärksammade våra barn som börjar skolan i höst med en liten ceremoni! Barnen mottog diplom, minnespåse med tillhörande dikt samt en gåva och tillslut fick de springa ut och tas emot av jubel när de nu har lämnat förskolan 🧑‍🎓🎊🎉
 
Vi har denna månad även uppmärksammat Sveriges nationaldag 🇸🇪 Barnen har lyssnat på fakta om varför vi firar nationaldagen samtidigt som de har färglagt Sveriges flagga. Därefter har vi lyssnat på nationalsången! 😃