Barnen på förskolan Jordklotet möter olika estetiska uttrycksformer, där skapande är en del i processen! 😀 Vi fortsätter med vårt projekt om vatten där vi tillsammans skapar olika mönster med alla möjliga färger samt förundras över hur färgerna sprider ut sig i vackra mönster i snön. På frågan ”vad som händer med dropparna från sprayflaskan när man står långt ifrån, nära eller jättenära snön” blev svaret ”små prickar, stora prickar, snön blir färgad” 🧑‍🎨

Barnen som ska börja förskoleklass i höst övar med varsin skriftbok att rita mönster, cirklar, kvadrater, siffror eller ord genom att dra streck mellan prickarna! ✍️ Denna färdighet hjälper barnen att utvecklas vidare och att börja rita raka linjer, kurvor, cirklar och prickar självständigt. Barnen tar sina första steg mot att lära sig skriva! 🥳

Snart är det Påsk 🐣 och det är ett gyllene tillfälle att pyssla med barnen och låta kreativiteten flöda. Vi lär oss om högtider som finns i Sverige och vi skapar förutsättningar för barnen att få erfara de. Det är viktigt att barn får ta del av andras kulturer och traditioner för att öppna upp för likheter och olikheter och för att förmedla att alla är olika och att olika är bra! 🐓🐥☀️