Med hjälp av olika experiment har barnen på Jordklotet förvärvat nya språkliga begrepp såsom hypotes, kemi, expandering, separering och laboration! 🧑‍🔬 Barnen har fått använda ett undersökande arbetssätt och ställa hypoteser som vi gemensamt reflekterat kring 🧪🤔

Genom experiment vill vi väcka barnens intresse för naturvetenskap och ge barnen känslan av att de kan hitta egna svar genom att själva undersöka och laborera 🤩