På förskolan Jordklotet experimenterade barnen med kinetisk sand och ljus med hjälp av ljuskuben. Barnen täckte en viss del av kuben med sand och upptäckte att det blev en skillnad på ljusstyrkan. Efter det tunnade de ut sandytan och upptäckte att sanden släppte igenom mera ljus. Sedan skapade barnen olika figurer av sanden!

Läs mer om våra aktiviteter på Academica Förskolor på vår facebook: https://www.facebook.com/academicaforskolor/