Vi på Ekgården undersöker daggmaskarna vi har i vår kompostlåda och mäter för att se hur mycket de har vuxit under perioden som vi har haft de hos oss! Barnen har sedan reflekterat över projektet med daggmaskar med hjälp av vår projektvägg. 🪱

Vi har utforskat vatten i fast form med alla våra sinnen. Vi använder olika målartekniker i vårt skapande och barnen skapar bland annat olika geometriska figurer. 👨‍🎨👩‍🎨