En vecka på Ekgården.
 
Ekgården är en mindre förskola med 38 platser i ett gult hus mitt i Sätradalsparken. Vi finns vid ett grönområde med lekpark och stor plaskdamm för bad på sommaren. Vi har en egen utegård med lekredskap. I omgivningarna finns det också en sjö med badstrand, en fotbollsplan och en häststall. Området är skyddat från trafik och är en trygg miljö för barnen.
På Ekgården har barnen fått utforska byggmaterial med olika geometriska former och olika färger med hjälp av ett ljusbord. För barnen har det varit en spännande upplevelse att se hur belysningen på bordet påverkar föremålen och hur de olika färgerna tillsammans bildar nya färger.
 
Barnen har även fått utveckla sin finmotorik och koordinationsförmåga genom att arbeta med linjaler. I sitt skapande använder vi oss av återvunnet material så som te förpackningar.
Vi har även gjort en utflykt där barnen har fått utforska skogen med alla sina sinnen: genom att klättra, balansera, krypa, titta på skogsfärger och uppleva skogsdoft. Barnen har sen skapat årstidstavlor med hjälp av kartonger, växtpapper, färg, kastanjer och stenar. Det tycker barnen är en rolig teknik för att skapa fina nya konstverk!
 
Läs mer om Ekgården på https://www.academicaforskolor.se/ekgarden/