Barnen på Lokatten har visat intresse för kroppen och utforskar kroppen på olika sätt! 👃👂👁️Barnen har fått rita av sig själva på ett stort papper. De har också fått använda lera som redskap i skapandet av kroppen. De har provat att limma och skapa kroppens delar både utanpå och inuti. De får förutsättningar att utveckla nya begrepp krig ämnet, tillägna sig kunskap, använda sig av kreativt skapande och utveckla sin motorik på lustfyllda och utvecklande sätt! 🤩
Vi har också utforskat hösten, vi har plockat naturmaterial och utforskat lövens mönster med ljusbordet som redskap! Barnen har fått måla löv, och gjort lövtavlor med hjälp av laminatorn. Med hjälp av solljuset får barnens bilder en häftig effekt i våra fönster där mönster och färger framträder 🍁🍂