Vi på Bäverdalen har besökt Högdalens bibliotek för att lämna tillbaka samt låna nya böcker! 📚 Barnen valde bland annat ut böcker kopplade till vårt pågående projekt om fjärilar 🦋 Bibliotekets böcker väckte barnens intresse och vi satte oss ned i mindre läsgrupper för att ha högläsning. Barnen bläddrade i böckerna och reflekterade kring böckernas innehåll med varandra i bibliotekets mysiga miljöer 🤗

Vi har även tagit del av andra aktiviteter som kulturskolan erbjuder! Barnen deltog i roliga koordinationsövningar, rörelseövningar och följde instruktioner från kulturskolans danslärare med olika lekar som inkluderade bland annat spring, snurr, balanshållning och hopp 🕺💃 Med hjälp av dansen och den rytmiska musiken utvecklar barnen sin kroppsliga medvetenhet och motorik. Det är en väldigt rolig aktivitet och är mycket uppskattad bland våra elever! 🤩