Sedan tidigare i år har vi på Academica Förskolor följt direktiv från folkhälsomyndigheten samt den information Stockholm stad ger angående förskolor inom Stockholms området. Det betyder att vi har förändrade rutiner när det gäller bland annat hämtning och lämning som nu sker utomhus.

Mer information om förskolan och Covid-19 hittar du på Stockholms stads hemsida