Skogen är en fantastisk lärmiljö 🧑‍🏫🧑‍🎓! Här arbetar barn och pedagoger med matematik i naturen 🌳 med hjälp av uppdragskort 😃! Ett roligt och lärorikt sätt för barnen att få utveckla kunskaper om både natur och matematik samtidigt 📖🌸!