Juni månad hos Ekgården!

Vi har använt oss av naturen i vårt skapande. Vi har plockat blommor och naturmaterial som vi har skapat med på återvinningsmaterial. Barnen har valt ut ett mönster på kartongbiten och därefter skapat med blommor 🌸🌺🌹
På förskolan har vi fött upp fjärilar och följt processen från att de var larver till att de utvecklades till fjärilar. På sommarfesten släppte skolbarnen ut fjärilarna i det fria 🦋
Vi har utforskat naturen med digitala verktyg, vi har använts oss av wifi-puck och lärplatta och utforskat naturen, bland annat insekter och blad 🌿🪲🐝
Under juni månad har vi uppmärksammat Sveriges nationaldag där barnen har skapat sina egna flaggor med handtryck som vi därefter klippt ut och limmat på pinnar! 🇸🇪