De äldsta barnen på Lokatten har under terminen jobbat med programmering genom att koppla makey makey till playdohdeg. Första steget var att hjälpas åt med att forma tangenter, lära sig att den långa tangenten heter ”mellanslag eller space” och att vi behövde pilarna⬅️⬆️⬇️➡️.

Sen var vi redo för att koppla in!! Det är viktigt att koppla rätt sladd med rätt ”tangent” och sedan måste man koppla sladden till sig själv. Metall leder ström bra så ringar av aluminiumfolie på tummen fick det bli 😊
Sen kunde barnen spela ”golvet är lava” med playdohtangentbordet, via datorn till projektorn!