Barnen på Lokatten utforskar luft genom att experimentera med olika vätskor! 👨‍🔬👩‍🔬

 
Vi prövade att blåsa bubblor i vanligt vatten, i vatten med diskmedel, i mjölk, yoghurt, kolsyrat vatten och olja. Barnen jämförde de olika bubblorna och ville gärna känna på dem. Vissa vätskor gick det inte att blåsa luftbubblor i. Barnen ville då experimentera med att blanda olika vätskor för att få ett bättre resultat! 🔬🧪 Genom att jämföra mängder, olika ämnen samt förklara och föra resonemang utvecklar barnen sitt matematiska tänkande och får nya ord och begrepp för fysikaliska fenomen 🧑‍🏫