Vi på bäverdalen använder oss av många olika metoder för att barnen ska kunna utveckla sina förmågor på ett roligt och interaktivt sätt. Till exempel har barnen fått använda magnetiska ankor för att lära säg talen mellan 0 och 10. Barnen får också använda läroplattan i olika pedagogiska sammanhang.

Projekt vatten har också gett barnen chansen att utveckla sina matematiska förmågor genom att räkna och mäta. Barnen har också utforskat vatten som under natten hade blivit till is!

Läs mer om Bäverdalen på: https://www.academicaforskolor.se/baverdalen/