Utifrån barnens lek och intresse för karaktärer och platser i boken som vi har skrivit om ”Peckor och hans fyra snäckor” har vi börjat skapa snäckan röd av åtebruksmaterial 🤩 Tillsammans har vi mätt hur lång snäckan ska vara, klippt ut, målat och rimmat -”Snäckan röd som bara äter smör och bröd.” 🤗

Inför påskfesten har vi målat ägg med äggfärg 🐣 Barnen fick ett ägg var och fick välja vilken färg de ville ha på sitt ägg! Påskharen var på besök på förskolan och gömde barnens ägg och barnen fick gå på äggjakt 🐰

På förskolan har vi utforskat olika frukter och grönsaker med våra olika sinnen! Vi har luktat, känt samt smakat och vi har även utforskat med wifi-puck 🔎 Vi har även utforskat skriftspråket ✍️