På förskolan Ekgårdens gård har det växt olika sorters blommor och barnen har inspirerats av blommorna i sitt skapande! 💐 Några barn ville rita av blommorna och andra barn använde naturlera för att skapa egna blommor. Barnen har skapat blommorna utifrån sin fantasi och erfarenhet 🌸

Barnen har tillsammans målat på ett stort papper 🧑‍🎨 Vi använde oss av olika verktyg att skapa med bland annat leksaksbilar samt stämplar. Barnen avslutade med att måla på händerna och tyckte det var jättespännande och roligt att kladda 🙌