Barnen på Bäverdalen inleder vårterminen med att åka skridskor på den fina isbanan som ligger intill förskolan! ☃️ Skridskoåkning är en aktivitet som vi regelbundet gör då barnen visar stort intresse för det och tycker det är roligt. Skridskoåkning är en bra fysisk aktivitet som utmanar barnens motorik tex koordination, balans, kroppsuppfattning och framför allt tillit till sin egen förmåga ⛸️⛸️

Vi har också experimenterat med snö och is på olika sätt, dels genom att måla med vattenfärg på is och snö och utforskat vad som händer om vi strör salt och varmt vatten på isen 🧊 Barnen är delaktiga genom att ställa hypoteser och sedan självständigt undersöka om hypoteserna stämmer 😃

Vi har också använt oss av det digitala verktyget – mikroskopägget genom att undersöka is och snö! Barnen upptäckte att isen innehåller iskristaller och små partiklar. Vi har haft en spännande och lustfylld start på terminen 🤗