Vi har skapat en källsorteringsstation på förskolan där barnen sorterar i olika kärl som vi har skapat av återbruksmaterial! ♻️ Vi lär oss även matematiska begrepp, siffror, färger och geometriska figurer då varje kärl har en siffra, färg och en figur samtidigt som vi tar hand om vår miljö 🤩

Med lego har barnen gestaltat en familj där barnen samarbetat och samtalat hur en familj fungerar. Vi har även varit i parken när vi har haft soliga dagar och lekt i klätterställningar och gungor. Barnen har även fått övat på att vänta på sin tur! 😃

Barnens nyfikenhet för björnar fortsätter att växa. Vi har läst sagan om Guldlock och de tre björnarna. Vi har även lyssnat på sagan via bilderboktjänsten Polyglutt! 🐻