Denna vecka har barnen på förskolan Ekgården skapat nyckelpigor av lera som vi sedan har målat! 🐞 Vi har tittat på en bild på en nyckelpiga för att få inspiration. Skapandet genererade diskussioner kring färg och form samt antal ben och prickar på nyckelpigor 🌈

På förskolan odlar vi fjärilslarver som inom kort utvecklas till fjärilar som vi sedan släpper ut i det fria på sommarfesten! 🦋 Vi följer förväntansfullt utvecklingen från ägg- fjärilslarv- puppa- fjäril. Barnen har uppmärksammat att en puppa rör sig väldigt mycket och de berättade för varandra om hur den snart skulle utvecklas till en fjäril 🐛

Denna vecka har barnen även skapat sommarkransar av blommor och pappersfjärilar! Dessa kransar ska vi ha på sommarfesten 😃

Läs mer om Ekgården på www.academicaforskolor.se/ekgarden