På förskolan Jordklotet har barnen fått höra sagan om Bockarna Bruse. Under bron som bockarna måste gå över bor det elaka trollet. Bockarna skulle lätt kunna bli hans middagsmat, men givetvis överlistar de tre bockarna det dumma trollet!
Med sagoberättandet jobbade vi med språkutveckling och matematik.

Läs mer om Academicas Förskolor på: https://www.facebook.com/academicaforskolor