Nu har Stockholm stad publicerat brukarundersökningar för förskolor i kommunen. Resultaten från undersökningarna åskådliggör föräldrars åsikter om sina barns förskolor och Academica Förskolor fortsätter att ligga på topp!

I jämförelse med andra förskolor tycker föräldrar till barn på Academica Förskolor att de har möjlighet att påverka utbildningen. 96% av föräldrar anser att de kan ge synpunkter som tas till vara på, medans snittet för Stockholm ligger på 67%. Den pedagogiska miljön på Academica Förskolor är också väsentligt bättre en snittet där makalösa 100% av föräldrar är nöjda!

Förskolan Örnbacken som öppnade i fjol har redan cementerat sig som en förskola utöver det vanliga i området! Undersökningen visar att 99% av föräldrar är överlag nöjda med Förskolan Örnbacken vilket kan jämföras med resten av kommunen där 88% är nöjda överlag. Detta är ännu ett bevis på att Academica Förskolors pedagogik, arbetssätt, samt vision verkligen fungerar och skapar en miljö där barn kan ta sina första steg på kunskapens väg!

Klicka här för att läsa mer om resultaten från brukarundersökningarna år 2021