Barnen på Bäverdalen har ett stort intresse för naturen och vi vistas regelbundet i skogen för att undersöka insekter och växter! 🤩 Barnen har utvecklat förmågan att använda förstoringsglas i sitt undersökande 🕵️‍♂️‍ Vi har ett gemensamt projekt om insekter och småkryp och vi har valt att utforska fjärilen närmare 🦋 Barnen blir utmanade på olika sätt och vi har bland annat konstruerat fjärilar av naturmaterial och i skapandet har barnen fått använda olika material och tekniker för att utmanas i deras utveckling och lärande 📚

Läs mer om Bäverdalen på www.academicaforskolor.se/baverdalen