Barnen har uppmärksammat den första snön och vi har skapat vintertavlor med snöfall, med hjälp av olika tekniker såsom fingertryck, bomullspinnar samt disksvamp! ❄️☃️ Med varierat återbruksmaterial har barnen tillsammans skapat olika konstverk utifrån sin fantasi 👨‍🎨👩‍🎨

Vi har även varit ute i naturen och plockat naturmaterial! Materialet har vi sedan utforskat med hjälp av ljusbordet och vi har då sett olika färger och mönster på löven 🍂🍁